Samenwerking met externen

Wij zijn trots op de samenwerking met externen:

Brood & Spelen

Tijdens de pauzes krijgen wij op de Tijl Uilenspiegelschool ondersteuning van collega's van Brood & Spelen. Ze zijn er om ons te ondersteunen met toezicht houden. Daarnaast gaan ze binnenkort ook starten om sport- en spelactiviteiten aan te bieden, zodat de kinderen gestimuleerd worden om op een gezellige manier buiten te spelen. Door deze samenwerking zijn de pauzes extra leuke momenten voor de kinderen. 

Logopedie (De Praatmaat Groep)

Wanneer uw kind problemen heeft op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor of afwijkend mondgedrag, dan staat onze logopedist voor uw kind klaar. Zij heeft een eigen ruimte in ons schoolgebouw. U kunt uw kind aanmelden via https://www.depraatmaatgroep.nl/aanmelden. U kunt ook mailen of bellen naar aanmelden@depraatmaatgroep.nl of 06-12988729. Vermeld hierbij dat uw kind op de Tijl Uilenspiegelschool zit.

Kinderfysiotherapie

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Dit gaat vaak goed en vanzelf. Maar soms duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo goed mogelijk te bewegen. Zij kunnen allemaal baat hebben bij behandeling door een kinderfysiotherapeut. www.fysiohoofdweg.nl

Ouder- en Kind adviseur

Diewer Cools is onze ouder kind adviseur. Hij werkt in het Ouder- en Kindteam Bos en Lommer. Het ouder kind team helpt ouders bij vragen over opvoeden & opgroeien. Bijv. wanneer uw kind problemen heeft met eten, slapen of wanneer er problemen zijn op school. Sommige kinderen zijn erg onzeker en worden gepest, andere kinderen zijn juist brutaal of luisteren niet goed. We kunnen helpen bij het maken van goede regels thuis over bijvoorbeeld snoepen, gamen of sociale media.
Wordt een kind ouder, dan zijn er soms zorgen over pubergedrag zoals spijbelen, seksueel gedrag en middelengebruik. Een kind kan het ook moeilijk hebben door een scheiding, verlies, ziekte of geldzorgen. Het Ouder- en Kindteam kijkt samen met de ouders wat er aan de hand is en wat er nodig is. Soms kan een gezin alweer verder met tips en advies. Soms is het beter om een aantal gesprekken te hebben of een behandeling aan te gaan. Ook kunnen ouders of kind/jongere een training of cursus volgen. Als het nodig is, zorgen we dat er specialistische jeugdhulp komt.

Diewer Cools is elke donderdagochtend vanaf 9:00u aanwezig in het schoolgebouw van de Tijl Uilenspiegelschool. U kunt hem ook bellen, whatsappen of mailen op: 06-11758479 of d.cools@oktamsterdam.nl

Tandarts

Twee keer per jaar komt de tandarts van de Jeugdtandverzorging Amsterdam op school. U kunt uw kind inschrijven op de website van Jeugdtandverzorging Amsterdam of met behulp van de inschrijfkaarten die worden uitgedeeld. De gebitscontroles en de eventuele behandelingen worden dan op school gedaan. Na de basisschoolperiode komt uw kind naar één van onze vaste praktijklocaties, totdat hij of zij 18 jaar is.
Jeugdtandverzorging Amsterdam
Contact: 020-6166332 (ook voor spoed)
info@jtv-amsterdam.nl
www.jtv-amsterdam.nl

De Grote Oversteek

De ‘Grote Oversteek’ is een programma speciaal voor leerlingen uit groep acht en hun ouders. De leerlingen en ouders worden zowel voor, tijdens als na de overstap naar de middelbare school gecoacht bij de uitdagingen rondom deze spannende periode. Halverwege groep acht wordt gestart met de coaching die pas stopt nadat de jongere de eerste maanden op de nieuwe middelbare school heeft doorlopen.
https://weekendacademie.nl/programmas/de-grote-oversteek/