Verlof

Verlof Onder bepaalde voorwaarden kan er extra verlof worden aangevraagd bij de directie van de Tijl Uilenspiegelschool. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de criteria van de afdeling leerplicht van de Gemeente Amsterdam. Deze richtlijnen vindt u ook op het verlofformulier, deze kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Het formulier is ook verkrijgbaar bij de administratie op school. Na het invullen, levert u het formulier in bij de administratie. Indien u geen verlofaanvraag heeft ingediend of deze is afgewezen, maar wel verlof opneemt voor uw kind zal de directie dit als ongeoorloofd verzuim moeten melden bij de leerplichtambtenaar van stadsdeel West.

Leerplicht

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen, zijn leerplichtig. Elk kind heeft recht op onderwijs en om dit ook in de praktijk waar te maken, werd de leerplicht ingevoerd. De toekomst van alle kinderen en jongeren begint namelijk op school. Het onderwijs streeft vele doelstellingen na, vanuit de fundamentele opdracht om alle jonge mensen de kans te geven hun eigen persoonlijkheid zo goed mogelijk te ontwikkelen, op basis van een brede vorming.

Soms kan een kind vrijstelling krijgen van de leerplicht. Dit gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen. Denk aan een begrafenis of een huwelijk.

Extra vakantieverlof

Extra verlof voor gewichtige omstandigheden